Občianske združenie Freemap Slovakia

Občianske združenie (OZ) Freemap Slovakia bolo registrované dňa 2.10.2009 na Ministerstve vnútra SR pod číslom MV/VVS/1-900/90-34343 - Register občianskych združení.

Hlavné ciele OZ:

OZ aktuálne prevádzkuje 2 ks serverov (+1 webhosting), ktoré zabezpečujú beh portálu freemap.sk a generovanie niektorých mapových podkladov.

Pomôžte v tvorbe otvorených geografických dát na Slovensku a staňte sa členom OZ. Stačí zaslať vyplnenú prihlášku na korešpondenčnú adresu OZ a zaplatiť členský príspevok. Pre rok 2023 členské v minimálnej výške 1€/rok.

aktuálne stanovy združenia prihláška fyzická osoba - PDF formát prihláška fyzická osoba - ODT formát prihláška právnická osoba - PDF formát prihláška právnická osoba - ODT formát

OZ Freemap Slovakia môžete podporiť aj svojimi 2% z dane. OZ nemá žiadnych zamestnancov, všetka práca je vykonávaná dobrovoľne a bezodplatne. Ale prevádzka hardvéru, na ktorom bežia nami poskytované služby niečo stojí (aktuálne ~250€/mesiac).
Nakoľko je členský prípevok viac menej symbolický (členov nie je veľa), uvedené 2% z dane nám pomáhajú udržať v prevádzke infraštrutúru potrebnú pre portál freemap.sk.

Daňové tlačivá

Tlačivá ktoré je potreba vyplniť a doručiť na daňový úrad.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane: rok 2022 predvyplnené / rok 2022 prázdne
Potvrdenie o zaplatení dane: rok 2022

Online tlačivo na stránke Finančnej správy.

Údaje

Ak si vypisujete tlačivo sami, potrebujete nasledovné údaje. (IČO zarovnajte doprava)

15 - IČO: 42173639
16 - Obchodné meno (názov): Freemap Slovakia

Ďakujeme za Vaše príspevky.

Sídlo

Freemap Slovakia
Chrenovec-Brusno 351
972 32 Chrenovec-Brusno

Ďalšie informácie

IČO: 42173639
DIČ: 2022912870
Bankové spojenie: VÚB SK33 0200 0000 0027 4638 9453

Všeobecné kontakty

Členovia predstavenstva

© Freemap Slovakia